Wat mogen we verwachten in 2017 ?

Het vennootschapstarief zou dalen in de komende jaren naar 20%; hoeveel zal de daling concreet zijn in 2017?

Ter compensatie zou de roerende voorheffing niet langer 27% zijn.   Juist, deze is alvast vastgeprikt op 30%!

 

Hogere vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen ? … zo int de overheid rapper belastinggeld.  De kans is bijzonder groot.

 

Degressief afschrijven niet meer mogelijk in de toekomst en alle afschrijvingen pro rata temporis?

Stel u even voor: u koopt een bestelwagen van 20.000 euro (excl btw) op 25 december.

Tot op heden kunt u die afschrijven 20.000 x 40% = 8.000 euro in het investeringsjaar.

Bij verbod degressief af te schrijven en pro rata krijgen we volgende berekening:

20.000,00 x 20% x 6/365 = 65,75 euro, een pak minder dus dan 8.000 euro.

Een “last minute” investering zou niet langer zinvol zijn.   Maar de overheid ziet de ondernemers graag en het zal zover niet komen….hopelijk.

 

Blijft liquidatiereserve behouden op 10% + 5%?

Indien het vennootschapstarief daalt is de kans bijzonder reëel dat de overheidsinkomsten gecompenseerd worden door een (nog) hogere roerende voorheffing.

De 10% + 5% zal wellicht een verhoging ondergaan, want ondernemers die dividenden uitkeren, dat ziet de overheid niet graag.

 

Conclusie: wij zullen u, onze klant, in elk geval adviseren om – zolang de 10% +5 % bestaat – die nog toe te passen, immers u betaalt op vandaag nog het hogere vennootschapstarief.

Meerwaarden zullen ook voor geringere bedragen gespreid belast worden, u betaalt de desbetreffende belasting niet alleen gespreid, het tarief zal ook afnemen in de tijd, waardoor u minder betaalt.

De steeds minder interessante notionele intrestaftrek, voor zover die niet zal afgeschaft wordt, zal opnieuw plaats maken voor de investeringsreserve.   Vereiste is natuurlijk dat er in het belastbaar jaar geïnvesteerd wordt, of in de twee daaropvolgende jaren.    Deze investeringsreserve is “voorlopig” vrijgesteld van belastingen.   Een latere taxatie impliceert niet enkel een uitstel van betaling, ook hier zal de taxatie in de toekomst lager zijn.

 

We blijven hoopvol kijken naar wat 2017 ons uiteindelijk brengt!